با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین راسته بغل چاک میدبلو اچ اند ام

کد محصول: JE6304

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین راسته بغل چاک میدبلو اچ اند ام

۳۴        دور کمر: ۶۶  | دور باسن: ۹۲ | دور ران: ۱± ۵۲ | قد: ۱± ۱۰۶

۳۶        دور کمر: ۷۰  | دور باسن: ۹۶ | دور ران: ۱± ۵۳ | قد: ۳± ۱۰۴

۳۸        دور کمر: ۷۴  | دور باسن: ۱۰۰ | دور ران: ۱± ۵۶ | قد: ۱± ۱۰۷

۴۰        دور کمر: ۷۸  | دور باسن: ۱۰۴ | دور ران: ۱± ۵۹ | قد: ۱± ۱۰۷

۴۲        دور کمر: ۸۲  | دور باسن: ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۳± ۱۰۵

۴۴        دور کمر: ۸۶  | دور باسن: ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۳± ۱۰۶

۴۶        دور کمر: ۹۰  | دور باسن: ۱۱۴ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۱۰۸

۴۸        دور کمر: ۹۶  | دور باسن: ۱۱۸ | دور ران: ۱± ۶۵ | قد: ۱± ۱۰۷

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین راسته بغل چاک میدبلو اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند