شومیز لینن پرایمارک

کد محصول: CH6310

(ضروری)
  • سبز
    سبز
  • سرمه ای
    سرمه ای
  • سفید
    سفید
(ضروری)
نا موجود

شومیز لینن پرایمارک

۳۲    دور سینه:   ۱± ۱۰۰  |  قد آستین: ۱± ۷۱  |  قد جلو ـ پشت: ۷۸ ـ ۷۴

۳۴    دور سینه:   ۱± ۱۰۲  |  قد آستین: ۱± ۷۳  |  قد جلو ـ پشت: ۷۹ ـ ۷۵

۳۶    دور سینه:   ۱± ۱۰۴  |  قد آستین: ۱± ۷۳  |  قد جلو ـ پشت: ۸۰ ـ ۷۷

۳۸    دور سینه:   ۱± ۱۱۰  |  قد آستین: ۱± ۷۳  |  قد جلو ـ پشت: ۷۹ ـ ۷۶

۴۰    دور سینه:   ۱± ۱۱۶  |  قد آستین: ۱± ۷۳  |  قد جلو ـ پشت: ۸۲ ـ ۷۹

۴۲    دور سینه:   ۱± ۱۱۸  |  قد آستین: ۱± ۷۴  |  قد جلو ـ پشت: ۸۲ ـ ۷۹

۴۴     دور سینه:   ۱± ۱۲۴  |  قد آستین: ۱± ۷۶  |  قد جلو ـ پشت: ۸۲ ـ ۷۹

۴۶    دور سینه:   ۱± ۱۳۰  |  قد آستین: ۱± ۷۷  |  قد جلو ـ پشت: ۸۵ ـ ۸۱

۴۸    دور سینه:   ۱± ۱۳۶  |  قد آستین: ۱± ۷۸  |  قد جلو ـ پشت: ۸۶ ـ ۸۲

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

قد آستین از کنار یقه اندازه‌گیری شده.

نقد و بررسی شومیز لینن پرایمارک
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند