پیراهن جین لانگ زارا

کد محصول: DR6320

(ضروری)
نا موجود

پیراهن جین لانگ زارا

S       دور سینه:  ۱±۹۲ |  دورکمر: ۱± ۸۶  | دور باسن: ۱± ۹۶ |  قد آستین :  ۱±۷۲  | قد: ۱± ۱۲۵

M       دور سینه:  ۱± ۹۶ |  دورکمر: ۱± ۹۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۲ |  قد آستین :  ۱±۷۲  | قد: ۱± ۱۲۵

L       دور سینه:  ۱± ۱۰۲ |  دورکمر: ۱± ۹۶  | دور باسن: ۱± ۱۰۸ |  قد آستین :  ۱±۷۳  | قد: ۱± ۱۲۵

XL       دور سینه:  ۱± ۱۰۴ |  دورکمر: ۱± ۹۸  | دور باسن: ۱± ۱۱۰ |  قد آستین :  ۱±۷۳  | قد: ۱± ۱۲۵

2XL       دور سینه:  ۱± ۱۰۸ |  دورکمر: ۱± ۱۰۲  | دور باسن: ۱± ۱۱۲ |  قد آستین :  ۱±۷۴  | قد: ۱± ۱۲۵

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی پیراهن جین لانگ زارا
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند