شلوار راسته پیله دار سرمه ای

کد محصول: PA6324

(ضروری)
نا موجود

شلوار راسته پیله دار سرمه ای

۳۴        دور کمر:   ۷۲ تا ۶۲ |   دور باسن: ۱۱۴ تا ۱۰۰ |   دور ران: ۶۶ تا ۶۰ |   قد: ۱± ۱۰۰

۳۶        دور کمر:   ۸۲ تا ۷۲ |   دور باسن: ۱۲۴ تا ۱۱۴ |   دور ران: ۷۲ تا ۶۶ |   قد: ۱± ۱۰۷

۳۸        دور کمر:   ۹۰ تا ۷۸ |   دور باسن: ۱۲۸ تا ۱۱۸ |   دور ران: ۷۴ تا ۶۸ |   قد: ۱± ۱۰۸

۴۰        دور کمر:   ۹۶ تا ۸۶ |   دور باسن: ۱۳۶ تا ۱۲۶ |   دور ران: ۸۰ تا ۷۶ |   قد: ۱± ۱۱۰

۴۲        دور کمر:   ۱۰۸ تا ۹۸ |   دور باسن: ۱۵۰ تا ۱۴۰ |   دور ران: ۹۰ تا ۸۰ |   قد: ۱± ۱۱۱

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار راسته پیله دار سرمه ای
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند