با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین وایدلگ ذغالی اچ اند ام

کد محصول: JE6355

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین وایدلگ ذغالی اچ اند ام

۳۲        دور کمر: ۶۲  | دور باسن: ۹۰ | دور ران: ۱± ۵۲ | قد: ۱± ۱۱۰

۳۴        دور کمر: ۶۶  | دور باسن: ۹۴ | دور ران: ۱± ۵۴ | قد: ۳± ۱۰۵

۳۶        دور کمر: ۷۰  | دور باسن: ۹۸ | دور ران: ۱± ۵۶ | قد: ۳± ۱۰۵

۳۸        دور کمر: ۷۲  | دور باسن: ۱۰۲ | دور ران: ۱± ۵۹ | قد: ۱± ۱۰۷

۴۰        دور کمر: ۷۶  | دور باسن: ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۱۱۰

۴۲        دور کمر: ۸۰  | دور باسن: ۱۰۸ | دور ران: ۱± ۶۱ | قد: ۳± ۱۰۶

۴۴        دور کمر: ۸۲  | دور باسن: ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۳ | قد: ۳± ۱۰۵

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین وایدلگ ذغالی اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند