شلوارک جین پایین زاپ ذغالی

کد محصول: SH6365

(ضروری)
نا موجود

شلوارک جین پایین زاپ ذغالی

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۲    | دور ران: ۱± ۵۴  | دور باسن: ۱± ۸۸ | قد: ۲± ۲۴

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۶    | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۹۸ | قد: ۲± ۲۶

۴۰       دور کمر:    ۱± ۸۰    | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | قد: ۲± ۲۸

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۴    | دور ران: ۱± ۶۸  | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | قد: ۲± ۲۹

۴۴       دور کمر:    ۱± ۹۰    | دور ران: ۱± ۷۲  | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | قد: ۲± ۲۹

۴۶       دور کمر:    ۱± ۹۸    | دور ران: ۱± ۷۴  | دور باسن: ۱± ۱۲۰ | قد: ۲± ۳۰

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوارک جین پایین زاپ ذغالی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند