پیراهن جین میدی میانه زارا

کد محصول: DR6394

(ضروری)
نا موجود

پیراهن جین میدی میانه زارا

XS       دور سینه:  ۱± ۸۶ |  دورکمر: ۱± ۷۸  | دور باسن: ۱± ۹۶ | قد: ۱± ۱۰۷

S       دور سینه:  ۱± ۹۰ |  دورکمر: ۱± ۸۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | قد: ۱± ۱۱۱

M       دور سینه:  ۱± ۹۶ |  دورکمر: ۱± ۸۶  | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد: ۱± ۱۱۲

L       دور سینه:  ۱± ۱۰۰ |  دورکمر: ۱± ۹۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | قد: ۱± ۱۱۰

XL       دور سینه:  ۱± ۱۰۶ |  دورکمر: ۱± ۱۰۰  | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | قد: ۱± ۱۱۰

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی پیراهن جین میدی میانه زارا
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند