شلوارک جین کات گاراژ

کد محصول: SH6433

(ضروری)
نا موجود

شلوارک جین کات گاراژ

۳۲        دور کمر: ۶۶  | دور باسن: ۱۰۸ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۳۳

۳۴        دور کمر: ۶۸  | دور باسن: ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۱± ۳۳

۳۶        دور کمر: ۷۲  | دور باسن: ۱۱۲ | دور ران: ۱± ۶۳ | قد: ۳± ۳۵

۳۸        دور کمر: ۷۶  | دور باسن: ۱۱۲ | دور ران: ۱± ۶۳ | قد: ۳± ۳۵

۴۰        دور کمر: ۷۸  | دور باسن: ۱۱۴ | دور ران: ۱± ۶۵ | قد: ۱± ۳۵

۴۲        دور کمر: ۸۰  | دور باسن: ۱۱۶ | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۳۶

۴۴        دور کمر: ۸۴  | دور باسن: ۱۲۰ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۱± ۳۷

۴۸        دور کمر: ۹۰  | دور باسن: ۱۲۲ | دور ران: ۱± ۷۳ | قد: ۱± ۳۹

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوارک جین کات گاراژ
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند