اورال شلوارکی آمازون

کد محصول: JOV6591

(ضروری)
  • کنترل کیفیت
  • تحویل به پست تا ۲۴ ساعت کاری آینده
  • قیمت فروشنده
    639,000 تومان

اورال شلوارکی آمازون

۳۶       دور سینه:  ۱±۹۲ |  دورکمر: ۱± ۸۶ تا ۸۰  | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۸ |  قد آستین :  ۱±۳۱  | قد: ۱± ۷۸

۳۸       دور سینه:  ۱± ۹۵ |  دورکمر: ۱± ۸۸ تا ۸۲  | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | دور ران: ۱± ۷۰ |  قد آستین :  ۱±۳۱  | قد: ۱± ۷۸

۴۰       دور سینه:  ۱±۱۰۰ |  دورکمر: ۱± ۹۵ تا ۹۰  | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | دور ران: ۱± ۷۱ |  قد آستین :  ۱±۳۲  | قد: ۱± ۸۲

۴۲       دور سینه:  ۱± ۱۰۶ |  دورکمر: ۱± ۹۶ تا ۹۲  | دور باسن: ۱± ۱۱۸ | دور ران: ۱± ۷۲ |  قد آستین :  ۱±۳۲  | قد: ۱± ۸۴

۴۴       دور سینه:  ۱± ۱۱۰ |  دورکمر: ۱± ۱۰۴ تا ۹۶  | دور باسن: ۱± ۱۲۲ | دور ران: ۱± ۷۶ |  قد آستین :  ۱±۳۳  | قد: ۱± ۹۰

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی اورال شلوارکی آمازون
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند