با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار فاستونی فاق بلند لپنته

کد محصول: PA6652

(ضروری)
نا موجود

شلوار فاستونی فاق بلند لپنته

۳۶        دور کمر: ۶۶ | دور باسن: ۱۰۰ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۹۸

۳۸        دور کمر: ۶۸ | دور باسن: ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۱± ۹۸

۴۰        دور کمر: ۷۴  | دور باسن: ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۹۹

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار فاستونی فاق بلند لپنته
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند