تاپ پیکسل

کد محصول: TCTA6659

(ضروری)
(ضروری)
 • خاکستری
  خاکستری
 • مشکی
  مشکی
 • سفید
  سفید
 • کنترل کیفیت
 • تحویل به پست تا ۲۴ ساعت کاری آینده
 • قیمت فروشنده
  395,000 تومان

تاپ پیکسل

۳۴       دور سینه:   ۱± ۷۸-۶۸   |  قد آستین: ۱± ۱۷   |  قد: ۱± ۵۸

۳۶      دور سینه:   ۱± ۸۲-۷۰   |  قد آستین: ۱± ۱۹   |  قد: ۱± ۶۱

۳۸       دور سینه:   ۱± ۸۶-۷۴   |  قد آستین: ۱± ۲۰   |  قد: ۱± ۶۲

۴۰       دور سینه:   ۱± ۹۰-۷۸   |  قد آستین: ۱± ۲۱   |  قد: ۱± ۶۲

۴۲      دور سینه:   ۱± ۹۴-۸۲   |  قد آستین: ۱± ۲۲   |  قد: ۱± ۶۴

۴۴       دور سینه:   ۱± ۱۰۰-۸۴   |  قد آستین: ۱± ۲۲   |  قد: ۱± ۶۴

۴۶       دور سینه:   ۱± ۱۱۰-۹۰   |  قد آستین: ۱± ۲۳   |  قد: ۱± ۶۸

۴۸      دور سینه:   ۱± ۱۱۴-۹۶   |  قد آستین: ۱± ۲۳   |  قد: ۱± ۶۹

۵۲       دور سینه:   ۱± ۱۲۴-۱۱۰   |  قد آستین: ۱± ۲۵   |  قد: ۱± ۷۳

۵۴       دور سینه:   ۱± ۱۳۴-۱۲۰   |  قد آستین: ۱± ۲۶   |  قد: ۱± ۷۴

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

قد آستین از کنار یقه اندازه گیری شده.

نقد و بررسی تاپ پیکسل
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند