شلوار جین گلومی کلوته منگو

کد محصول: JE6783

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین گلومی کلوته منگو

۳۴        دور کمر: ۶۶  | دور باسن: ۹۰ | دور ران: ۱± ۵۳ | قد: ۱± ۹۶

۳۶        دور کمر: ۷۲  | دور باسن: ۹۸ | دور ران: ۱± ۵۸ | قد: ۱± ۱۰۰

۳۸        دور کمر: ۷۴  | دور باسن: ۱۰۲ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۱۰۰

۴۰        دور کمر: ۸۲  | دور باسن: ۱۰۴ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۱± ۱۰۰

۴۲        دور کمر: ۸۸  | دور باسن: ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۹۷

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین گلومی کلوته منگو
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند