فیتِ تنِ ۴۰ و ۴۲ـها: L و XL

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس

شکت توییل

موجود در 6 سایز
695,000 تومان 495,000 تومان

پلیور کراپ ناتس

موجود در 2 رنگ و 4 سایز
595,000 تومان 349,000 تومان

دورس لانگ یلداگ اچ اند ام

موجود در 3 سایز
649,000 تومان 449,000 تومان

پلیور اورسایز دوخت نما

موجود در 4 رنگ
659,000 تومان 454,000 تومان

دورس یقه زیپی فلش

موجود در 1 رنگ و 3 سایز
589,000 تومان 389,000 تومان

دورس پیناتس لفتیس

موجود در 3 سایز
595,000 تومان 395,000 تومان

بافت یقه اسکی پترن

موجود در 1 رنگ و 1 سایز
355,000 تومان 219,000 تومان

بافت کراپ پاستل

موجود در 2 رنگ و 3 سایز
459,000 تومان 339,000 تومان

شکت آستردار ایندیا

موجود در 2 رنگ و 2 سایز
749,000 تومان 495,000 تومان

سویشرت کالر کتور

موجود در 1 رنگ و 5 سایز
635,000 تومان 435,000 تومان

شلوار جاگر پینک دی اس جی

موجود در 3 سایز
645,000 تومان 445,000 تومان

هودی پینک دی اس جی

موجود در 1 سایز
695,000 تومان 495,000 تومان

دورس کراپ چاکلت پول اند بیر

موجود در 1 سایز
659,000 تومان 489,000 تومان

پلیور شانه

موجود در 1 رنگ و 1 سایز
455,000 تومان 335,000 تومان

بافت پیچ چشمی

موجود در 3 رنگ و 1 سایز
435,000 تومان 295,000 تومان

شکت چهارخونه لاو

موجود در 3 رنگ و 3 سایز
795,000 تومان 545,000 تومان

شلوار جاگر راسته لاین

موجود در 2 سایز
659,000 تومان 395,000 تومان

شکت فوتر اولیو

موجود در 1 سایز
895,000 تومان 595,000 تومان

بافت یقه هفت آتم

موجود در 2 رنگ و 1 سایز
459,000 تومان 359,000 تومان

شکت بلودی

موجود در 2 سایز
895,000 تومان 595,000 تومان

شلوار جین راسته گری اچ اند ام

موجود در 10 سایز
695,000 تومان 399,000 تومان

پلیور کراپ یقه ایستاده پترن

موجود در 3 رنگ و 4 سایز
595,000 تومان 435,000 تومان

پلیور قلبی

موجود در 3 سایز
595,000 تومان 435,000 تومان

بافت آستین دکمه گرین

موجود در 3 سایز
595,000 تومان 395,000 تومان

بافت پیچ برونی

موجود در 2 سایز
595,000 تومان 435,000 تومان

شکت فوتر ویلا

موجود در 1 رنگ و 1 سایز
895,000 تومان 595,000 تومان

بافت یقه اسکی ژیو

موجود در 3 رنگ و 1 سایز
355,000 تومان 255,000 تومان

هودی اورسایز یاس

موجود در 3 سایز
695,000 تومان 395,000 تومان

پلیور بابونه

موجود در 1 سایز
595,000 تومان 435,000 تومان

پلیور ایندین

موجود در 3 رنگ و 3 سایز
595,000 تومان 435,000 تومان

کراپ تاپ بافت دکمه

موجود در 2 رنگ و 1 سایز
339,000 تومان 254,000 تومان

نیم تنه یقه مربعی

موجود در 3 رنگ و 5 سایز
295,000 تومان 195,000 تومان

سویشرت کراپ یقه اسکی گری

موجود در 4 سایز
545,000 تومان 395,000 تومان

پلیور یقه گرد برگی

موجود در 3 رنگ و 3 سایز
495,000 تومان 295,000 تومان

پلیور یقه گرد پیچ

موجود در 4 رنگ و 4 سایز
535,000 تومان 395,000 تومان

کراپ تاپ بافت پاسیفیک

موجود در 2 سایز
355,000 تومان 255,000 تومان

پلیور پیناتس وانیلا اچ اند ام

موجود در 5 سایز
595,000 تومان 395,000 تومان

پلیور پیناتس گری اچ اند ام

موجود در 4 سایز
595,000 تومان 395,000 تومان

پلیور یقه ایستاده پترن

موجود در 5 رنگ و 4 سایز
595,000 تومان 395,000 تومان

بافت کارل

موجود در 1 رنگ و 3 سایز
659,000 تومان 389,000 تومان

اورشرت چهارخونه میستری

موجود در 2 رنگ و 2 سایز
659,000 تومان 495,000 تومان

شکت پشمی سنجاب

موجود در 3 سایز
846,000 تومان 495,000 تومان

بافت آستین حلقه یقه گرد

موجود در 2 رنگ و 5 سایز
439,000 تومان 359,000 تومان

شکت آستردار پاپی

موجود در 3 رنگ و 7 سایز
849,000 تومان 495,000 تومان

هودی سیرکل زوکی

موجود در 3 رنگ و 4 سایز
495,000 تومان 295,000 تومان

جلیقه جین آترپونت

موجود در 2 سایز
495,000 تومان 295,000 تومان

دورس کراپ بلک گری اچ اند ام

موجود در 1 رنگ و 2 سایز
595,000 تومان 349,000 تومان

شومیز چهارخونه ایگل

موجود در 2 رنگ و 2 سایز
595,000 تومان 295,000 تومان

پلیور موهر یقه اسکی باربر

موجود در 2 رنگ و 2 سایز
449,000 تومان 249,000 تومان

جلیقه بافت تری کالر

موجود در 1 سایز
476,000 تومان 399,000 تومان

شکت چهارخونه اسپرسو

موجود در 2 رنگ و 2 سایز
695,000 تومان 545,000 تومان

پلیور استرایپ یقه گرد

موجود در 3 رنگ و 1 سایز
495,000 تومان 395,000 تومان

تاپ بافت منگو

موجود در 5 رنگ و 7 سایز
389,000 تومان 199,000 تومان

شکت پشمی یاس

موجود در 4 سایز
846,000 تومان 496,000 تومان

اورشرت جین دوخت نما

موجود در 2 سایز
795,000 تومان 495,000 تومان

اورشرت کارگو

موجود در 1 سایز
655,000 تومان 495,000 تومان

جکت جین کلوین

535,000 تومان

اورشرت جلو بسته گندم

موجود در 1 سایز
735,000 تومان 445,000 تومان

نیم تنه سه دکمه

موجود در 3 رنگ و 4 سایز
239,000 تومان 159,000 تومان

شلوار لینن جاگر جیبی

موجود در 4 سایز
655,000 تومان 395,000 تومان

اورشرت جین چهار جیب

موجود در 2 رنگ و 1 سایز
835,000 تومان 535,000 تومان

جکت کتان تام تیلور

موجود در 1 سایز
835,000 تومان 535,000 تومان

شلوار لینن راسته پرومد

موجود در 1 رنگ و 2 سایز
635,000 تومان 395,000 تومان

تیشرت کراپ اسمایل

موجود در 2 رنگ و 3 سایز
295,000 تومان 195,000 تومان

جکت کراپ دیواید

موجود در 1 سایز
759,000 تومان 559,000 تومان

اورشرت لینن سی اند ای

موجود در 1 سایز
775,000 تومان 445,000 تومان

اورشرت جین گندم

موجود در 1 سایز
795,000 تومان 495,000 تومان

شومیز اورنج

موجود در 1 سایز
445,000 تومان 295,000 تومان

شلوار مخمل کبریتی راسته

موجود در 4 رنگ و 6 سایز
645,000 تومان 445,000 تومان

تیشرت جانگل

239,000 تومان

تونیک لینن چاک دار

موجود در 3 رنگ و 1 سایز
595,000 تومان 345,000 تومان

تیشرت لیو

موجود در 2 رنگ و 3 سایز
349,000 تومان 195,000 تومان

شلوار راسته جیب نما

موجود در 1 رنگ و 1 سایز
555,000 تومان 295,000 تومان

تاپ رینگ

موجود در 2 رنگ و 3 سایز
295,000 تومان 195,000 تومان

شومیز گلدوخت دیما

موجود در 2 رنگ و 1 سایز
354,000 تومان 254,000 تومان

پیراهن چهارخونه ایرپاستل

موجود در 2 رنگ و 3 سایز
595,000 تومان 395,000 تومان

تیشرت لاویز

موجود در 3 سایز
355,000 تومان 195,000 تومان

شومیز یقه انگلیسی اچ اند ام

موجود در 1 سایز
495,000 تومان 355,000 تومان

شومیز چهارخونه کالایپی

موجود در 7 سایز
695,000 تومان 395,000 تومان

شومیز پیراهنی فون

موجود در 3 سایز
655,000 تومان 395,000 تومان

تیشرت اورسایز کانی

موجود در 2 رنگ و 3 سایز
359,000 تومان 229,000 تومان

تاپ لاله زارا

موجود در 2 سایز
395,000 تومان 259,000 تومان

بادی دوبنده

موجود در 1 رنگ و 1 سایز
339,000 تومان 199,000 تومان

دامن لینن ساحل

موجود در 1 سایز
359,000 تومان 259,000 تومان

دامن لینن دکمه ای

موجود در 1 رنگ و 1 سایز
359,000 تومان 195,000 تومان

بلوز کیمونو کشبافت

موجود در 1 رنگ و 2 سایز
339,000 تومان 195,000 تومان

کلاه چرم

199,000 تومان

اورشرت جین کانکریت زارا

موجود در 2 سایز
695,000 تومان 435,000 تومان

لگ چرم

موجود در 2 سایز
498,000 تومان 295,000 تومان

شومیز مخمل کبریتی دو رنگ

موجود در 1 سایز
545,000 تومان 395,000 تومان

شلوار دامنی لینن

موجود در 1 سایز
459,000 تومان 329,000 تومان

پلیور جلو پیچ چند رنگ

موجود در 2 سایز
398,000 تومان 259,000 تومان

پلیور جلو پیچ چند رنگ

موجود در 1 سایز
398,000 تومان 259,000 تومان

شال وال پولکی

موجود در 3 رنگ
189,000 تومان 99,000 تومان

پلیور پایین زاپ دار شاینی

موجود در 1 رنگ و 1 سایز
389,000 تومان 289,000 تومان