با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار اسلش دمپا گت

کد محصول: SLP4533

(ضروری)
نا موجود

شلوار اسلش دمپا گت

۳۴        دور کمر: ۶۲ تا  ۷۰  | دور ران: ۱± ۶۰ | دور باسن:  ۱±  ۹۸ | قد: ۱± ۹۸

۳۶        دور کمر: ۷۰ تا  ۷۸  | دور ران: ۱± ۶۵ | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | قد: ۱± ۹۸

۳۸       دور کمر:  ۸۰ تا  ۸۸  | دور ران: ۱± ۷۲ | دور باسن: ۱± ۱۲۰ | قد: ۱± ۱۰۱

۴۰       دور کمر:  ۸۸ تا  ۹۴  | دور ران: ۱± ۷۳ | دور باسن: ۱± ۱۲۲ | قد: ۱± ۱۰۵

۴۲     دور کمر: ۱۰۰ تا  ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۸۲ | دور باسن: ۱± ۱۳۶ | قد: ۱± ۱۱۰ 

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار اسلش دمپا گت
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند